Pracownicy
Naszym najcenniejszym kapitałem jest młody, dynamiczny zespół firmy Darmak Sp. z o.o., biorący aktywny udział w kształtowaniu strategii rozwoju firmy, jej działalności środowiskowej oraz odpowiedzialności społecznej. Bez pełnego zaangażowania zespołu
w pracę, sukcesy przedsiębiorstwa nie byłyby możliwe, dlatego też kładziony jest duży nacisk na rozwój i motywację pracowników.